به سایت ما خوش آمدید.
۰۲۱-۰۹۱۲۶۷۱۷۲۱۵

تهیه مدارک مهندسی بخش برق و الکتریکال پروژه های نفت، گازو پتروشیمی و پالایشگاهی

تهیه مدارک مهندسی بخش برق و الکتریکال پروژه های نفت، گازو پتروشیمی و پالایشگاهی

این شرکت با داشتن دپارتمان مهندسی برق قوی و با تجربه، توانایی انجام فازهای مهندسی اعم از مطالعات امکان سنجی، طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی بخش برق واحدهای عملیاتی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را دارا بوده که در زیر شرح مختصری از خدمات بخشهای مهندسی برق ارائه میگردد.
مشاوره طراحی و مهندسی
این شرکت با برخورداری از توانمندیهای فنی و تجربه های ارزشمند کارشناسان مجرب و نیروهای کارآمد فنی و با استفاده از نرم افزارها و استانداردهای موجود در زمینه طراحی و مهندسی کنترل ، برق و ابزار دقیق قادر به ارائه کلیه خدمات مهندسی درزمینه صنایع برق ، نفت ، گاز ، پتروشیمی ، سیمان و سایر صنایع مرتبط می باشد.

بخشی از توانمندیها و فعالیتهای دفتر مهندسی در ذیل آمده است :

1- خدمات مهندسی پایه (Basic Engineering )

بررسی و رفع اشکال سیستم های برق ، ابزاردقیق و کنترل واحدها ، ارائه طرح پیشنهادی در زمینه اصلاح و بهینه سازی سیستم های کنترل و برق و ارائه خدمات مهندسی پایه در ارتباط با تغییر سیستم ها.

2- خدمات مهندسی تفصیلی (Detail Engineering )

2-1 : ارائه گزارش مبنی بر لزوم تغییر سیستم کنترل ، برق و ابزاردقیق واحدهایی که نیاز به تغییرات اساسی دارند.
2-2 : تهیه مدارک فنی مربوط به سیستمهای جدید.

2-3 : تکمیل ،‌تصحیح و نهائی کردن نقشه ها و سایر مدارک.

2-4 : طراحی و تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز جهت ساخت و اجرا.

2-5 : تهیه مشخصات فنی دستگاهها وتجهیزات برق وابزار دقیق و دستور العمل نصب و راه اندازی مربوطه.

3- خدمات مهندسی خرید(Procurement Engineering)

3-1 : بررسی فنی لیست سازندگان و فروشندگان و انتخاب تجهیزات منطبق با مشخصات فنی مورد نیاز مشتریان.

3-2 : ارتباط فنی با سازندگان تجهیزات و مذاکره جهت رفع ابهامات و اشکالات فنی.

3-3 : تهیه لیست خرید (MTO) اجزاء سیستم های برق ، ابزار دقیق و کنترل و ارائه آن به مدیریت بازرگانی جهت استعلام قیمت ، تکمیل مدارک مناقصه و خرید تجهیزات.

مهندسی تفصیلی پروژه، تهیه Logic Diagram ، تهیه و نهایی کردن مشخصات تجهیزات خط، تهیه و نهایی کردن مشخصات I/Oهای سیستم، تهیه و نهایی کردن مشخصات سیستم کنترل مورد نیاز، طراحی تابلوهای MCC و تابلوهای توزیع، طراحی کابل های فشار ضعیف و متوسط، طراحی Junction Box، سینی ها، لوله گذاری و کانال های کابل فشار ضعیف، مهندسی سخت افزار پروژه.

پایه و اساس بخش برق پروزه های نفت و گاز شامل موارد زیر میباشد:
مبانی طراحی برق (Electrical Design Criteria)
تهیه مشخصات فنی (Technical Specifications) برق
تهیه دیاگرامهای (Single Line)
تهیه جداول Load List
تهیه Data Sheetهای تجهیزات برقی
لیست اقلام (Material Take Off)
نقشه های تابلوها و پست های برق
نقشه های Electrical Heat Tracing
جداول تنظیم رله ها
دفترچه محاسبات اتصال کوتاه و روشنایی
نقشه های ارتینگ
نقشه های کنترل موتورها

برای نمونه پروژه پتروشیمی گچساران دارای مدارک مهندسی برق زیر میباشد:
Electrical Design Criteria
Specification For Electrical Requirements for Packages
Specification For Medium Voltage Motors
Specification For Low Voltage Motors
Specification For PDCS System
Specification For Low Voltage Switchgear and MCC
Specification for MV Switchgear and MCC
Specification for Lighting System and Small Power
Specification for Electrical Heat Tracing
Specification For Oil Immersed Type Transformers
Specification for Earthing and Lightining Protection
Specification for Neutral Grounding Resistors
Specification For MV / LV Power And Control Cables
Specification for Low Votage Distribution Boards
Specification for DC System
Specification for AC UPS System
Specifiocation for Emergency Diesel Generator
Specification for Electrical Bulk Materials
Specification for Cathodic Protection System
Specification for Bus Duct
Specification For Communication and Signal Cable/Wire
Specification For Dry Type Transformers
Specification For Variable Speed Drive
Specification For Capacitor Bank
Specification for Electrical Installation
Specification For Local/Remote Control Station
Specification for Air Craft Warning Light
Calculation For Cable Sizing - (OFF-Site )
Calculation For Indoor Lighting - (OFF-Site )
Calculation For Grounding & Lightning System - (OFF-Site )
Calculation For AC UPS System For #SS1 - (OFF-Site )
Calculation For DC UPS System For #SS1 - (OFF-Site )
Load Flow Study - (OFF-Site )
Motor Starting Study - (OFF-Site )
Short Circuit Study - (OFF-Site )
Calculation For General area Lighting - (OFF-Site )
Calculation For AC UPS System For #SS2 - (OFF-Site )
MTO for Cathodic Protection System - (OFF-Site )
Cathodic Protection System Calculation Note - (OFF-Site )
Key Single Line Diagram - (OFF-Site )
Single Line Diagram for 60-SW01-0101 - (OFF-Site )
Single Line Diagram for 60-SW02-0101 - (OFF-Site )
Single Line Diagram for 60-SW03-0101 - (OFF-Site )
Single Line Diagram For 60-UPS05-0101 - (OFF-Site )
Single Line Diagram For 60-UPS06-0101 - (OFF-Site )
Single Line Diagram for 60-MLP-0101 - (OFF-Site )
Logic & Schematic Diagram For MVSwichgear - (OFF-Site )
Logic & Schematic Diagram For LVSwichgear - (OFF-Site )
PDCS Block Diagram - (OFF-Site )
Single Line Diagram for 60-SW03-0102 - (OFF-Site )
Single Line Diagram for 60-SW03-0103 - (OFF-Site )
Single Line Diagram for 60-SW03-0201 - (OFF-Site )
Single Line Diagram for 60-LP-0101 - (OFF-Site )
Single Line Diagram for 60-LP-0201 - (OFF-Site )
Single Line Diagram for General area Lighting and Socket Panels - (OFF-Site )
Single Line Diagram For 60-UPS05-0201 - (OFF-Site )
Interface and Inteconection Diagram - (OFF-Site )
Single Line Diagram for 60-MLP-0201 - (OFF-Site )
Single Line Diagram for Control Building Lighting and Socket Panels - (OFF-Site )
Single Line Diagram for Street Lighting Panels - (OFF-Site )
Single Line Diagram for 60-DP-0101 - (OFF-Site )
Single Line Diagram for 60-DP-0201 - (OFF-Site )
Single Line Diagram for Distribution Boards of Control Building - (OFF-Site )
Single Line Diagram for 60-SW02-0102 - (OFF-Site )
Data Sheet for 60-SW01-0101 - (OFF-Site )
Data Sheet for 60-SW02-0101 - (OFF-Site )
Data Sheet For Busduct - (OFF-Site )
Data Sheet For Oil Immersed Type Transformers - (OFF-Site )
Data Sheet For Dry Type Transformers - (OFF-Site )
Data Sheet For Neutral Grounding Resistors - (OFF-Site )
Data Sheet For MV Cables - (OFF-Site )
Data Sheet For Diesel Generator - (OFF-Site )
Data Sheet For 60-UPS05-0101 - (OFF-Site )
Data Sheet For 60-UPS06-0101 - (OFF-Site )
Data Sheet For LV Control Cables - (OFF-Site )
Data Sheet For LV Power Cables - (OFF-Site )
Data Sheet for 60-SW03-0101 - (OFF-Site )
Data Sheet for 60-SW03-0102 - (OFF-Site )
Data Sheet for 60-SW03-0103 - (OFF-Site )
Data Sheet for 60-SW03-0201 - (OFF-Site )
Data Sheet For 60-UPS05-0201 - (OFF-Site )
Data Sheet for Electrical Heat Tracing System - (OFF-Site )
Data Sheet For PDCS - (OFF-Site )
Data Sheet for 60-SW02-0102 - (OFF-Site )
Electrical Legend, Symbols & Abbreviations - (OFF-Site )
Typical Installation Detail Power System - (OFF-Site )
Typical Installation Detail Cable Ladder / Trays & Trench System - (OFF-Site )
Typical Installation Detail Lighting & Small Power System - (OFF-Site )
Typical Installation Detail Grounding & Lightning System - (OFF-Site )
Overall Cable Route Layout - (OFF-Site )
Cable Gallery Tray Ladder Layout for SS#1 - (OFF-Site )
Street Lighting Layout - (OFF-Site )
Overall Main Earthing Layout - (OFF-Site )
Utility Buildings Lightning Protection Layout - (OFF-Site )
Earthing Layout For SS#1 - (OFF-Site )
Lighting & Socket Layout For SS#1 - (OFF-Site )
Electrical Equipment Arrangement Layout for SS#1 - (OFF-Site )
Earthing Layout For Control Room - (OFF-Site )
Lighting & Socket Layout For Control Room - (OFF-Site )
Cabling System Layout For Control Building - (OFF-Site )
Electrical Equipment Arrangement Layout for SS#2 - (OFF-Site )
Lighting & Socket Layout For SS#2 - (OFF-Site )
Earthing Layout For SS#2 - (OFF-Site )
Cable Gallery Tray Ladder Layout for SS#2 - (OFF-Site )
Cathodic Protection System Layout - (OFF-Site )
Electrical Installation Standard Drawing -Cathodic Protection System - (OFF-Site )
Electrical Installation Standard Drawing &Electrical Heat Tracing System - (OFF-Site )
PDCS I/O List - (OFF-Site )
MTO For LV Cables for Lighting,Earthing - (OFF-Site )
MTO For LV Control Cables- (OFF-Site )
MTO For LV Power Cables- (OFF-Site )
MTO For MV Cables - (OFF-Site )
MTO For Small Power & Lighting System Material ,Fixtures; Junction Boxes; Switches - (OFF-Site )
MTO For Earthing & Lightning System - (OFF-Site )
MTO For Tray & Ladders - (OFF-Site )
MTO For Cable Termination Kit & Joint Material - (OFF-Site )
Electrcial BOQ - (OFF-Site )
Electrical Equipment Numbering System - (OFF-Site )
Electrical Load List & Load Balance - (OFF-Site )
Electrical Cable Schedule - (OFF-Site )
LV Control Cable Drum Schedule - (OFF-Site )
LV Power Cable Drum Schedule - (OFF-Site )
MV Cable Drum Schedule - (OFF-Site )
Calculation For Street Lighting - (OFF-Site )
Calculation For Diesel Generator Sizing for SS#1 - (OFF-Site )
Lighting And Small Power Layout For Main Pipe Rack - (OFF-Site )
MR For MV Switchgear - (OFF-Site )
MR For LV Switchgear - (OFF-Site )
Data sheet for Distribution Boards - (OFF-Site )
MR For Distribution Boards - (OFF-Site )
MR For Busduct - (OFF-Site )
MR For Oil Immersed Type Transformers - (OFF-Site )
MR For Dry Type Transformers - (OFF-Site )
MR For Netral Grounding Resistors - (OFF-Site )
MR For MV Cables - (OFF-Site )
MR For LV Cable(Lighting,Earthing)- (OFF-Site )
MR For LV Control Cable- (OFF-Site )
MR For LV Power Cable- (OFF-Site )
MR For Diesel Generator - (OFF-Site )
MR For Small Power & Lighting System Material ,Fixtures; Junction Boxes; Switches - (OFF-Site )
MR For Earthing & Lightning System - (OFF-Site )
MR For AC UPS System - (OFF-Site )
MR For DC UPS System - (OFF-Site )
MR For Tray & Ladders and Conduit - (OFF-Site )
MR For Cable Termination Kit & Joint Material - (OFF-Site )
MR For PDCS - (OFF-Site )
MR For Cathodic Protection System - (OFF-Site )
MR For Electrical Heat Tracing - (OFF-Site )
Data sheet For Capacitor Bank - (OFF-Site )
MR For Capacitor Bank - (OFF-Site )
TBA For LV Switchgear - (OFF-Site )
TBA For Distribution Boards - (OFF-Site )
TBA For Busduct - (OFF-Site )
TBA For Diesel Generator - (OFF-Site )
TBA For Earthing & Lightning System - (OFF-Site )
TBA For MV Cables - (OFF-Site )
TBA For LV Cable for Lighting,Earting- (OFF-Site )
TBA For LV Control Cable - (OFF-Site )
TBA For LV Power Cable - (OFF-Site )
TBA For Cathodic Protection System - (OFF-Site )
TBA For Electrical Heat Tracing - (OFF-Site )
TBA For Capacitor Bank - (OFF-Site )
TBA For Tray & Ladders and Conduit - (OFF-Site )
TBA For Cable Termination Kit & Joint Material - (OFF-Site )
VPIS FOR MV Switchgear - (OFF-Site )
VPIS FOR LV Switchgear - (OFF-Site )
VPIS FOR Distribution Boards - (OFF-Site )
VPIS FOR Busduct - (OFF-Site )
VPIS FOR Oil Immersed Type Transformers - (OFF-Site )
VPIS FOR Netral Grounding Resistors - (OFF-Site )
VPIS FOR MV Cables - (OFF-Site )
VPIS FOR LV Cable for Power,Lighting, Earthing - (OFF-Site )
VPIS FOR Diesel Generator - (OFF-Site )
VPIS FOR Small Power & Lighting System Material ,Fixtures; Junction Boxes; Switches - (OFF-Site )
VPIS FOR Earthing & Lightning System - (OFF-Site )
VPIS FOR AC UPS System - (OFF-Site )
VPIS FOR DC UPS System - (OFF-Site )
VPIS FOR Capacitor Bank - (OFF-Site )
VPIS FOR Tray & Ladders and Conduit - (OFF-Site )
VPIS FOR Cable Termination Kit & Joint Material - (OFF-Site )
VPIS FOR PDCS - (OFF-Site )
VPIS FOR Cathodic Protection System - (OFF-Site )
VPIS FOR Electrical Heat Tracing - (OFF-Site )
Specification for Neutral Grounding Resistor - ( Pump Station )
Specification for M.V & L.V Electrical Motors - ( Pump Station )
Specification for AC UPS - ( Pump Station )
Specification for Battery charger - ( Pump Station )
Specification for Power Transformer - ( Pump Station )
Specification for Diesel Generator - ( Pump Station )
Specification for Cathodic Protection - (Water Pipeline )
Specification for L.V SWGRS. - ( Pump Station )
L.V SWGRS. Data sheet
Specification for Lighting Distribution Panels - ( Pump Station )
Specification for Lighting Fixtures & Switch Sockets - ( Pump Station )
Specification for Earthing & Lightening System - ( Pump Station )
Specification for Cathodic Protection - (Water Pipeline)
Etap study , short circuit study , load flow study , motor starting study - ( Pump Station )
DATA SHEET FOR POWER TRANSFORMER
MR for Power Transformer - ( Pump Station )
M.V Electrical Motors, V.F.D System Data sheets-(Pump Station)
(Single Line Diagram For MV SWGRS.)-(Pump Station)
V.F.D System Data Sheet
Lighting SLD Panel
Electrical Equipments Layout - ( Pump Station )
Cable Route Layout - ( Pump Station )
TBA FOR POWER TRANSFORMER
VPIS for Power Transformer - ( Pump Station )
Calculation note for Cathodic Protection (Water Pipeline)
Earthing & Lightning route layout - ( Pump Station )
Specification for Electrical Bulk Material - ( Pump Station )
MTO for Cable Tray & Ladder & Termination Kit - ( Pump Station )
MR for Earthing & Lightening System - ( Pump Station )
TBA FOR EARTHING AND LIGHTNING SYSTEM
VPIS for Earthing & Lightening System - ( Pump Station )
MTO for Earthing & Lightning - ( Pump Station )
Data Sheet for Power & Control Cable - ( Pump Station )
MTO for Power & Control Cable - ( Pump Station )
Electrical Cable List - ( Pump Station )
Data Sheet for Neutral Grounding Resistor - ( Pump Station )
MR for Neutral Grounding Resistor - ( Pump Station )
TBA for Neutral Grounding Resistor - ( Pump Station )
VPIS for Neutral Grounding Resistor - ( Pump Station )
(Single Line Diagram For LV SWGRS.)-(Pump Station)
Calculation for battery , battery charger & AC UPS - ( Pump Station )
Battery Charger DATA SHEET
Interface and Inteconection Diagram-(Pump Station)
AC UPS Single line Diagram - ( Pump Station )
DC UPS Single line Diagram - ( Pump Station )
Diesel Generator Data sheet - ( Pump Station )
Standard Detail drawing for Earthing & Lightning - ( Pump Station )
Standard Detail drawing for Lighting Fixtures & Switch Sockets - ( Pump Station )
AC UPS Data sheet - ( Pump Station )
Power & Control Cables Voltage Drop Calculation - ( Pump Station )
Earthing & Lightning Calculation - ( Pump Station )
L.V Electrical Motors Data sheet - ( Pump Station )
Lighting Fixtures & Switch Sockets Calculation - ( Pump Station )
MTO for Cathodic Protection - (Water Pipeline )
Layout for Cathodic Protection - (Water Pipeline )
Lighting Fixtures & Switch Sockets Layout - ( Pump Station )
Electrical BOQ - ( Pump Station )
MTO for Lighting Fixtures & Switch Sockets - ( Pump Station )
Electrical Load List - ( Pump Station )
TBA for Cathodic Protection - (Water Pipeline )
Specification for M.V SWGRS. - ( Pump Station )
Data sheet for M.V SWGRS. - ( Pump Station )
MR for MV VSD- ( Pump Station )
MR for M.V SWGRS. - ( Pump Station )
TBA FOR M.V SWGRS. - ( Pump Station )
VPIS for M.V SWGRS. - ( Pump Station )
MR for L.V SWGRS. - ( Pump Station )
TBA FOR L.V SWGRS. - ( Pump Station )
VPIS for L.V SWGRS. - ( Pump Station )
MR for Power & Control Cable - ( Pump Station )
TBA for Power & Control Cable - ( Pump Station )
VPIS for Power & Control Cable - ( Pump Station )
MR for Cable Tray & Ladder & Termination Kit - ( Pump Station )
TBA for Cable Tray & Ladder & Termination Kit - ( Pump Station )
VPIS for Cable Tray & Ladder & Termination Kit - ( Pump Station )
MR for Cathodic Protection - (Water Pipeline )
MR for Diesel Generator - ( Pump Station )
TBA FOR Diesel Generator - ( Pump Station )
VPIS for Diesel Generator - ( Pump Station )
Specification For Variable Speed Drive- ( Pump Station )
Specification for Capacitor Bank - ( Pump Station )
Data sheet for Capacitor Bank - ( Pump Station )
MR for Capacitor Bank - ( Pump Station )
TBA for Capacitor Bank - ( Pump Station )
VPIS for Capacitor Bank - ( Pump Station )
MR for AC UPS & DC UPS - ( Pump Station )
TBA FOR AC UPS & DC UPS - ( Pump Station )
VPIS for AC UPS & DC UPS - ( Pump Station )
Data Sheet for Lighting Distribution Panels - ( Pump Station )
MR for Distribution Panels - ( Pump Station )
TBA FOR Distribution Panels - ( Pump Station )
VPIS for Distribution Panels - ( Pump Station )
MR for Lighting Fixtures & Switch Sockets - ( Pump Station )
TBA FOR Lighting Fixtures & Switch Sockets - ( Pump Station )
VPIS for Lighting Fixtures & Switch Sockets - ( Pump Station )
Specification for Conductors & Shield wire hardware & Accessories - (33Kv Transmition )
Specification for Conductors - (33Kv Transmition )
Specification for Earthing System - (33Kv Transmition )
Specification for Insulators - (33Kv Transmition )
Specification for Shield Wire - (33Kv Transmition )
Data Sheet for Conductors & Shield wire hardware & Accessories - (33Kv Transmition )
Data Sheet for ACSR Conductors - (33Kv Transmition )
Data Sheet for Earthing System - (33Kv Transmition )
Data Sheet for Insulators - (33Kv Transmition )
Route Plan Drawings - (33Kv Transmition )
Spotting Drawings - (33Kv Transmition )
conductors & shild wire hardware & accessories drawings(33kv transmition)
Grounding System Drawings - (33Kv Transmition )
Insulator Drawings - (33Kv Transmition )
Plan Profile Drawings for 33KV OHL - (33Kv Transmition )
MTO for Conductor,Phase, Shield & Gound wire - (33Kv Transmition )
MTO for Fitting & Grounding system - (33Kv Transmition )
MTO for Insulator - (33Kv Transmition )
MTO for Tower - (33Kv Transmition )
Overhead Line Electrical & Mechanical Design and Calculation Report - (33Kv Transmition )
Specification for 33 Kv Transmition
Data Sheet for Shield wire - (33Kv Transmition )
Material Requisition For Conductors & Shield wire - (33Kv Transmition )
Material Requisition For Insulators - (33Kv Transmition )
Material Requisition For Fitting & Grounding System- (33Kv Transmition )
Material Requisition For Tower - (33Kv Transmition )
TBA For Conductors & Shield wire - (33Kv Transmission )
TBA For Insulators - (33Kv Transmission )
TBA For Tower - (33Kv Transmission )
TBA FOR conductors & shield wire hardware & accessories (33kv Transmission)
VPIS for 33 Kv Transmition
TBA For Cathodic Protection System -(TANK)
MR For Cathodic Protection System - (TANK)
Electrical Installation Standard Drawing -Cathodic Protection System - (TANK)
Cathodic Protection System Layout - (TANK)
Cathodic Protection System Calculation Note - (TANK)
MTO for Cathodic Protection System - (TANK )
Earthing & Lighting Layout for Non - Industrial Area
Earthing & Lighting Layout for Fire Fighting Area
lightening Protection layout For Administration Building ( Admin & Amphitheater )
lightening Protection layout For Fire Fighting Building
lightening Protection layout For Praying Hall
lightening Protection layout For Restaurant
lightening Protection layout For Engineering Post
Small Power & Lighting For Administration Building ( Admin & Amphitheater )
Small Power & Lighting For Fire Fighting Building
Small Power & Lighting For Praying Hall
Small Power & Lighting For Restaurant
Small Power & Lighting For Engineering Post
Single Line Diagram For Administration Building ( Admin & Amphitheater )
Single Line Diagram For Fire Fighting Building
Single Line Diagram For Praying Hall
Single Line Diagram For Restaurant
Single Line Diagram For Engineering Post
Telecom Equipment Layout - (Airport Building)
MR for Telecom Equipment and system - (Airport Building)
Electrical BOQ - (Airport Building)
MTO for Telecom Equipment and system - (Airport Building)
DG Sizing
VFD Selection