به سایت ما خوش آمدید.
۰۲۱-۰۹۱۲۶۷۱۷۲۱۵
طراحی نیروگاه توسط PV Sys

طراحی نیروگاه توسط PV Sys

شامل مباحث فنی و اقتصادی و تعداد استرینگها و سلولهای سری، ورودیهای DC، شدت تابش و دمای پنلها، بازدهی پنلها با در نظر گرفتن اثرات سایه Shadow و Hotspot پنلها، محاسبه PID و LID و طراحی فیزیکی نیروگاه خورشیدی، نوع زمین کردن پنلها و اینورترها، طراحی استاندارد استراکچر پنل خورشیدی، پنل تراکر دار دو محوره...

طرح اتصال نیروگاه به شبکه

طرح اتصال نیروگاه به شبکه

طرح اتصال نیروگاه به شبکه تعدادی از تجارب قبلی در زمینه انجام طرح اتصال به شبکه: مطالعات طرح اتصال نیروگاه 2 مگاواتی بهنوش به شبکه برق سراسری توزیع تهران بزرگ-طرح اتصال نیروگاه خورشیدی 1 مگاواتی آقای روستاخوانی به شبکه توزیع نواحی استان تهران-طرح اتصال نیروگاه 25 مگاواتی مپنا به پست کنگان-فارس، نیرو...