به سایت ما خوش آمدید.
۰۲۱-۴۴۲۲۱۱۱۸

اعلام نرخ جدید خرید برق از نیروگاههای مقیاس کوچک در فرمت قراردادهای تضمینی فروش برق dg از طرف توانیر به شرکتهای توزیع و برق منطقه ای

اعلام نرخ جدید خرید برق از نیروگاههای مقیاس کوچک در فرمت قراردادهای تضمینی فروش برق dg از طرف توانیر به شرکتهای توزیع و برق منطقه ای

نرخ جدید نیروگاههای تولید پراکنده در دو سطح ولتاژ 20 کیلوولت و 400 ولت از طرف توانیر به شرکتهای توزیع و برق منطقه ای اعلام شد.
قیمت متوسط سالانه برق تضمینی نیروگاههای مقیاس کوچک(DG) بدون CHP برابر 630 تومان به ازای هر کیلووات ساعت میباشد.
مطابق شکل زیر نامه مورد نظر پیوست شده است.

Instagram:Solardg_iranian