به سایت ما خوش آمدید.
۰۲۱-۴۴۲۲۱۱۱۸

طرح اتصال به شبکه برق-مجوز اتصال به شبکه ساتبا-نیروگاه DG CHP CCHP و طراحی خورشیدی ساتبا با PV Syst

طرح اتصال به شبکه برق-مجوز اتصال به شبکه ساتبا-نیروگاه DG CHP CCHP و طراحی خورشیدی ساتبا با PV Syst

نصب و راه اندازی نیروگاه(مولدهای تولید پراکنده)\r\n\r\nاینجانب با مدرک دکتری برق دارای تجربه کافی در زمینه نصب و راه اندازی نیروگاه های گازی (GAS Engine-Turbine) و بادی و خورشیدی و همچنین اخذ مجوزات نیروگاههای DG چه از نوع فسیلی و چه از نوع انرژیهای نو میباشم.\r\n\r\nطرح اتصال نیروگاه به شبکه(مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی و بادیو گازی و تجدیدپذیر )\r\n\r\nتعدادی از تجارب قبلی در زمینه انجام طرح اتصال به شبکه: مطالعات طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه نیروگاه 2 مگاواتی DG بهنوش به شبکه توزیع تهران بزرگ-طرح اصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه نیروگاه 25 مگاواتی مپنا آب شیرین کن CHPبه پست کنگان-فارس، طرح اصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه نیروگاه 16 مگاواتیDG دوار نیروبرق خوزستان-مجوز اتصال به شبکه و طرح اتصال به شبکه برق 25 مگاواتی خورشیدی فتوولتاییک سولار ونداد سامان پارس برق منطقه ای سیستان-طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه نیروگاه 25 مگاواتی خورشیدی فتوولتاییک(PV) ونداد سامان پارس برق منطقه ای فارس و ساتبا-طرح اصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه نیروگاه 50 مگاواتی بادی(wind power plant) آشتیان به برق منطقه ای باخترو ساتبا- طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه و مطالعات طرح اتصال نیروگاه 25 مگاوات خورشیدی سولار فتوولتاییک "اطلس انرژی خاورمینه قشم "به شبکه برق منطقه هرمزگان و مطالعات طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه نیروگاه 10 مگاوات DG تولید پراکنده آژندسازه ابتیاج به شبکه برق منطقه ای تهران و طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه نیروگاه فتوولتاییک خورشیدی 500 کیلووات آقای عبدی به شبکه توزیع برق خراسان ساتبا و طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک PV مهرتاب قشم با پنل گردان و اینورتر خورشیدی متصل به شبکه Huavi به توزیع یزد -طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه نیروگاه فتوولتاییک خورشیدی 4 مگاواتی شرکت گام سبز اراک به شبکه توزیع برق اراک\r\n\r\nدر زمینه نصب و راه اندازی و تهیه مدارک اصلی نیروگاه از قبیل وایرینگ دیاگرام و P&I Diagram و process diagram و سایر نقشه ها از قبیل لای اوت و نقشه های حفاظتی و اندازه گیری تجارب بسیاری را دارا میباشم.\r\n\r\nتعدادی از تجارب اینجانب در زمینه نصب و راه اندازی عبارتند از نیروگاه 8 مگاواتی ایتکو دراصفهان-نیروگاه 15 مگاواتی خاور پارس در شیراز -نیروگاه 1 مگاواتی مهناوی در قم و …\r\n\r\nطراحی نیروگاه توسط PV Sys\r\nشامل مباحث فنی و اقتصادی و تعداد استرینگها و سلولهای سری، ورودیهای DC، شدت تابش و دمای پنلها، بازدهی پنلها با در نظر گرفتن اثرات سایه Shadow و Hotspot پنلها، محاسبه PID و LID و طراحی فیزیکی نیروگاه خورشیدی، نوع زمین کردن پنلها و اینورترها، استاندارد طراحی استراکچر پنل خورشیدی، پنل تراکر دار دو محوره\r\n\r\nشرح خدمات در زمینه مولدهای مقیاس کوچک گازی:\r\n\r\nبرگزاری جلسات توجیهی و دفاع از طرح و اخذ موافقت نامه احداث\r\n\r\nاخذ مجوزهای مورد نیاز برای صدور پروانه احداث مولد مقیاس کوچک\r\n\r\nمحاسبه میزان گاز مورد نیاز و اخذ موافقت برای برقراری انشعاب گاز\r\n\r\nاخذ مجوز از سازمان محیط زیست\r\n\r\nارائه طرح اتصال به شبکه\r\nمجوز اتصال به شکه\r\n\r\nجمع آوری و فرآوری اطلاعات شبکه توزیع محل اتصال و پست فوق توزیع\r\n\r\nجمع آوری و فرآوری اطلاعات بار شبکه مورد نظر\r\n\r\nبررسی سناریوهای مختلف اتصال به شبکه و انتخاب حالت بهینه فنی و اقتصادی\r\n\r\nمدل سازی شبکه و نیروگاه تولید پراکنده در نرم افزار Digsilent\r\n\r\nانجام مطالعات پخش بار\r\n\r\nانجام مطالعات اتصال کوتاه\r\n\r\nانجام مطالعات دینامیک و حالات گذرا\r\n\r\nانجام مطالعات سیستم زمین\r\n\r\nانجام مطالعات حفاظتی\r\n\r\nعقد قرارداد خرید برق با توانیر\r\n\r\nمشاوره در انتخاب نوع قرارداد با توجه به شرایط تولید ومصرف برق کارفرما\r\n\r\nمشاوره در عقد قرارداد و تشریح شرایط جهت تعیین سهم فروش انرژی پس از اتصال به شبکه برق\r\n\r\nطراحی داخلی نیروگاه\r\n\r\nطراحی پلان نیروگاه بر اساس تجهیزات انتخابی\r\n\r\nطراحی معماری و سازه\r\n\r\nارائه طرح نهایی سیستم بازیافت حرارت\r\n\r\nمشاوره در طراحی سیستم پایپینگ بخش CHP\r\n\r\nطراحی نهایی نحوه اتصال ژنراتورها و ترانسفورماتورها با توجه به مباحث فنی و اقتصادی با اخذ نظرات کارفرما\r\n\r\nتهیه طرح جانمایی ژنراتورها و ترانسفورماتورها و تابلوها\r\n\r\nطراحی کابل‌کشی فشارضعیف (از ژنراتور به تابلوی سنکرون و ترانسفورماتور)\r\n\r\nطراحی کابل‌کشی جریان ضعیف و کنترل و حفاظت\r\n\r\nطراحی کابل‌کشی جریان ضعیف و کنترل و حفاظت\r\n\r\nطراحی تابلو سنکرون\r\n\r\nطراحی کابل‌کشی فشار متوسط\r\n\r\nطراحی سیستم کابل‌کشی، کانالهای کابل و داکت\r\n\r\nطراحی تابلوهای فشارمتوسط\r\n\r\nطراحی تابلوهای فشارمتوسط\r\n\r\nطراحی سیستم باسبار و سوئیچ‌گیر\r\n\r\nطراحی پست پاساژ و تابلوهای حفاظتی و اندازه‌گیری\r\n\r\nارائه دیاگرام تک ‌خطی شامل سیستم حفاظتی با ملاحظه الزامات توانیر\r\n\r\nتهیه مشخصات فنی رله‌های حفاظتی مورد نیاز\r\n\r\nارائه مدل مفهومی و تعیین سطح مانیتورینگ داخلی وکنترل نیروگاه\r\n\r\nتعیین مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز مانیتورینگ داخلی\r\n\r\nارائه مدل مفهومی اسکادا با ملاحظه الزامات تو\r\n\r\nپست پاساژ\r\n\r\nالزامات حفاظتی پست پاساژ توانیر شرکت توزیع