به سایت ما خوش آمدید.
۰۲۱-۰۹۱۲۶۷۱۷۲۱۵

طرح اتصال به شبکه برق-مجوز اتصال به شبکه ساتبا-نیروگاه DG CHP CCHP و طراحی خورشیدی ساتبا با PV Syst

طرح اتصال به شبکه برق-مجوز اتصال به شبکه ساتبا-نیروگاه DG CHP CCHP و طراحی خورشیدی ساتبا با PV Syst

نصب و راه اندازی نیروگاه(مولدهای تولید پراکنده)

اینجانب با مدرک دکتری برق دارای تجربه کافی در زمینه نصب و راه اندازی نیروگاه های گازی (GAS Engine-Turbine) و بادی و خورشیدی و همچنین اخذ مجوزات نیروگاههای DG چه از نوع فسیلی و چه از نوع انرژیهای نو میباشم.

طرح اتصال نیروگاه به شبکه(مطالعات اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی و بادیو گازی و تجدیدپذیر )

تعدادی از تجارب قبلی در زمینه انجام طرح اتصال به شبکه: مطالعات طرح اتصال به شبکه برق و ساتبا و مجوز اتصال به شبکه نیروگاه 2 مگاواتی DG بهنوش به شبکه توزیع تهران بزرگ-طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه نیروگاه 25 مگاواتی مپنا آب شیرین کن CHPبه پست کنگان-فارس، طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه نیروگاه 16 مگاواتیDG دوار نیروبرق خوزستان-مجوز اتصال به شبکه و طرح اتصال به شبکه برق 25 مگاواتی خورشیدی فتوولتاییک سولار ونداد سامان پارس برق منطقه ای سیستانو و ساتبا-طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه نیروگاه 25 مگاواتی خورشیدی فتوولتاییک(PV) ونداد سامان پارس برق منطقه ای فارس و ساتبا-طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه نیروگاه 50 مگاواتی بادی(wind power plant) آشتیان به برق منطقه ای باخترو ساتبا- طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه و مطالعات طرح اتصال نیروگاه 25 مگاوات خورشیدی سولار فتوولتاییک "اطلس انرژی خاورمینه قشم "به شبکه برق منطقه هرمزگان و ساتبا و مطالعات طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه نیروگاه 10 مگاوات DG تولید پراکنده آژندسازه ابتیاج به شبکه برق منطقه ای تهران و طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه نیروگاه فتوولتاییک خورشیدی 500 کیلووات آقای عبدی به شبکه توزیع برق خراسان ساتبا و طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک PV مهرتاب قشم با پنل گردان و اینورتر خورشیدی متصل به شبکه Huavi به توزیع یزد و ساتبا -طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه نیروگاه فتوولتاییک خورشیدی 4 مگاواتی شرکت گام سبز اراک به شبکه توزیع برق اراک و ساتبا

در زمینه نصب و راه اندازی و تهیه مدارک اصلی نیروگاه از قبیل وایرینگ دیاگرام و P&I Diagram و process diagram و سایر نقشه ها از قبیل لای اوت و نقشه های حفاظتی و اندازه گیری تجارب بسیاری را دارا میباشم.

تعدادی از تجارب اینجانب در زمینه نصب و راه اندازی عبارتند از نیروگاه 8 مگاواتی ایتکو دراصفهان-نیروگاه 15 مگاواتی خاور پارس در شیراز -نیروگاه 1 مگاواتی مهناوی در قم و …

طراحی نیروگاه توسط PV Sys
شامل مباحث فنی و اقتصادی و تعداد استرینگها و سلولهای سری، ورودیهای DC، شدت تابش و دمای پنلها، بازدهی پنلها با در نظر گرفتن اثرات سایه Shadow و Hotspot پنلها، محاسبه PID و LID و طراحی فیزیکی نیروگاه خورشیدی، نوع زمین کردن پنلها و اینورترها، استاندارد طراحی استراکچر پنل خورشیدی، پنل تراکر دار دو محوره

شرح خدمات در زمینه مولدهای مقیاس کوچک گازی:

برگزاری جلسات توجیهی و دفاع از طرح و اخذ موافقت نامه احداث

اخذ مجوزهای مورد نیاز برای صدور پروانه احداث مولد مقیاس کوچک

محاسبه میزان گاز مورد نیاز و اخذ موافقت برای برقراری انشعاب گاز

اخذ مجوز از سازمان محیط زیست

ارائه طرح اتصال به شبکه
مجوز اتصال به شکه

جمع آوری و فرآوری اطلاعات شبکه توزیع محل اتصال و پست فوق توزیع

جمع آوری و فرآوری اطلاعات بار شبکه مورد نظر

بررسی سناریوهای مختلف اتصال به شبکه و انتخاب حالت بهینه فنی و اقتصادی

مدل سازی شبکه و نیروگاه تولید پراکنده در نرم افزار Digsilent

انجام مطالعات پخش بار

انجام مطالعات اتصال کوتاه

انجام مطالعات دینامیک و حالات گذرا

انجام مطالعات سیستم زمین

انجام مطالعات حفاظتی

عقد قرارداد خرید برق با توانیر

مشاوره در انتخاب نوع قرارداد با توجه به شرایط تولید ومصرف برق کارفرما

مشاوره در عقد قرارداد و تشریح شرایط جهت تعیین سهم فروش انرژی پس از اتصال به شبکه برق

طراحی داخلی نیروگاه

طراحی پلان نیروگاه بر اساس تجهیزات انتخابی

طراحی معماری و سازه

ارائه طرح نهایی سیستم بازیافت حرارت

مشاوره در طراحی سیستم پایپینگ بخش CHP

طراحی نهایی نحوه اتصال ژنراتورها و ترانسفورماتورها با توجه به مباحث فنی و اقتصادی با اخذ نظرات کارفرما

تهیه طرح جانمایی ژنراتورها و ترانسفورماتورها و تابلوها

طراحی کابل‌کشی فشارضعیف (از ژنراتور به تابلوی سنکرون و ترانسفورماتور)

طراحی کابل‌کشی جریان ضعیف و کنترل و حفاظت

طراحی کابل‌کشی جریان ضعیف و کنترل و حفاظت

طراحی تابلو سنکرون

طراحی کابل‌کشی فشار متوسط

طراحی سیستم کابل‌کشی، کانالهای کابل و داکت

طراحی تابلوهای فشارمتوسط

طراحی تابلوهای فشارمتوسط

طراحی سیستم باسبار و سوئیچ‌گیر

طراحی پست پاساژ و تابلوهای حفاظتی و اندازه‌گیری

ارائه دیاگرام تک ‌خطی شامل سیستم حفاظتی با ملاحظه الزامات توانیر

تهیه مشخصات فنی رله‌های حفاظتی مورد نیاز

ارائه مدل مفهومی و تعیین سطح مانیتورینگ داخلی وکنترل نیروگاه

تعیین مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز مانیتورینگ داخلی

ارائه مدل مفهومی اسکادا با ملاحظه الزامات تو

پست پاساژ

الزامات حفاظتی پست پاساژ توانیر شرکت توزیع