به سایت ما خوش آمدید.
۰۲۱-۴۴۲۲۱۱۱۸

طراحی برق گیر و محدوده حفاظتی برق گیر ، کلاس حفاظتی Surge arrester lightning و طراحی Arrester Lightning با نرم افزار و ارایه محاسبات Lightning Risk Assessment

طراحی برق گیر و محدوده حفاظتی برق گیر ، کلاس حفاظتی Surge arrester lightning و طراحی Arrester Lightning با نرم افزار و ارایه محاسبات Lightning Risk Assessment

صاعقه یکی از پدیده های زیبا و جذاب ولی در عین حال مخرب و زیان آور است. با توجه به قدرتی که این پدیده از آن برخوردار است، یقینا صدمات و زیان های بسیاری را به طبیعت و مصنوعات دست بشر چه از لحاظ مالی و چه جانبی وارد می آورد. لذا شناخت این پدیده ضروری و روش های مقابله با آن و جلوگیری از اثرات آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

چرا باید صاعقه گیر نصب کرد؟

اثرات مخرب صاعقه یا ناشی از برخورد مستقیم صاعقه بوده و یا از ولتاژهای القایی میدان های الکترومغناطیسی آن ناشی می گردد و شوک های الکتریکی ناشی از صاعقه منجر به اثرات زیر می گردد:

- آسیب رساندن به نیروی انسانی

- آسیب رساندن به تجهیزات الکتریکی و ارتباطی

- ایجاد خطا در داده ها و اطلاعات ارسالی

- از کار افتادگی و توقف دستگاه ها

بنابراین اولا بایستی از خطر برخورد مستقیم صاعقه به ساختمان و تاسیسات که می تواند منجر به تخریب فلزی ، آتش سوزی و تلفات انسانی آن ها می گردد جلوگیری نمود و ثانیاً، از دستگاه ها و تجهیزات الکتریکی و مخابراتی داخل ساختمان در برابر این خطرات حفاظت نمود. برای حفاظت از ساختمان از صاعقه گیر استفاده می گردد که بدان حفاظت اولیه گفته می شود و برای حفاظت از تجهیزات الکتریکی داخل ساختمان از ارستر استفاده می گردد که به این نوع حفاظت، حفاظت ثانویه گفته می شود.

بنابراین سیستم حفاظت از صاعقه شامل حفاظت اولیه (صاعقه گیر)، حفاظت ثانویه (ارستر) می باشد که این دو مکمل یکدیگر می باشند. بدیهی است که هم صاعقه گیر و هم ارستر نیاز به سیستم ارت دارند.

حفاظت اولیه:

به منظور حفاظت از سازه ها در برابر صاعقه باید از نفوذ جریان صاعقه به داخل ساختمان جلوگیری کرد. این کار به وسیله سیستم صاعقه گیر که شامل: صاعقه گیر، هادی میانی و ارتینگ می باشد انجام می گیرد. در صورت استفاده از این سیستم در بالای ساختمان، صاعقه به صاعقه گیر برخورد کرده و جریان آن از طریق هادی میانی به زمین انتقال می یابد. بدین ترتیب سیستم صاعقه گیر از عواملی همچون: تخریب فلزی، آتش سوزی و آسیب پذیری نیروی انسانی جلوگیری می کند.

حفاظت ثانویه:

علاوه بر خطرات اشاره شده در بالا، برخورد مستقیم صاعقه موجب القا شوک های الکتریکی در خطوط انتقال می گردد. با توجه به رشد روزافزون استفاده از تجهیزات الکترونیکی در زندگی روزمره میزان اهمیت آن بیشتر می گردد. بنابراین برای حفاظت از این سیستم ها و کنترل شوک ها، باید از حفاظت کننده های اضافه ولتاژ یعنی برقگیر مطابق استاندارد IEC 61643 و IEC 61024 استفاده نمود.

ارزیابی احتمال برخورد صاعقه:

احتمال برخورد صاعقه به یک ساختمان، به حجم ساختمان و شدت صاعقه وابسته است.


با توجه به استاندارد NFC17-102 و IEC 61024-1-1 بدست می آید

این شرکت با استفاده از نیروهای با تجربه و با استفاده از استانداردهای بین المللی مانند IEC 61024 – IEC61312-1,2,3,4 – VDE 0675 , VDE0185 و پس از محاسبات دقیق بر روی مقاومت خاک ، مقدار تجهیزات مورد نیاز جهت اجراء سیستم ارت را در قسمت های رینگ اصلی و فرعی ، راد و چاه ارت ، سایز کابلهای ارت ، نقشه کابل کشی ، نقشه اتصالات و دفترچه محاسباتی و غیره را به کارفرما ارائه کرده که این روش باعث پایین آوردن خطا در اجراء و محاسبه دقیق تجهیزات مصرفی جهت تهیه میگردد .

محاسبه سایز کابل ارت برای مصرف کننده های یک پروژه نیز پس از محاسبه دقیق به کارفرما جهت کابل کشی به همراه نقشه های مسیر کابل ارائه میگردد . شرکت پایا بنیان صنعت با استفاده از جدید ترین نرم افزارهای محاسباتی و نقشه کشی توانایی بالایی در زمینه طراحی این سیستم را دارا می باشد .

خدماتی که این شرکت در خصوص طراحی ارتینگ ارائه می دهد به شرح زیر می باشد:

طراحی سیستم ارتینگ جهت رینگ اصلی و محوطه پروژه

طراحی ارتینگ جهت محیط و تجهیزات داخلی پروژه

مشخصات فنی و دستورالعمل نصب ارتینگ

تست شیت تجهیزات ارتینگ

فهرست مقادیر تجهیزات ارتینگ

طراحی و دستورالعمل اجراء چاه ارت

مشخصات فنی و دستورالعمل نصب ارتینگ

ارائه دفترچه محاسباتی مقاومت خاک

طراحی ، جانمایی و محاسبه تعداد راد و چاه ارت

محاسبه سایز کابل ارت جهت تابلوها ، موتورها ، بدنه و غیر …

فهرست مقادیر تجهیزات چاه ارت

تهیه اسناد مناقصه مربوط به سیستم ارتینگ

Insta:solardg_iranian