به سایت ما خوش آمدید.
۰۲۱-۴۴۲۲۱۱۱۸

طرح اتصال به شبکه سراسری برق-- DG CHP CCHP و مجوز نیروگاه خورشیدی و پروانه احداث ساتبا و تاییدیه اتصال

طرح اتصال به شبکه سراسری برق-- DG CHP CCHP و مجوز نیروگاه خورشیدی و پروانه احداث ساتبا و تاییدیه اتصال

1. شبیه سازی کلی یک نیروگاه خورشیدی و مشخصه ولتاژ-جریان سلول تحت دما و شدت تابش متغیر و طرح توجیهی نیروگاه خورشیدی و طرح فنی و مالی نیروگاه خورشیدی\\\\\\\
\\\\\\\
2. اموزش نحوه چیدمان و اتصال آرایه های سری/موازی با توجه به مشخصات اینورتر انتخابی و انواع آرایشهای موجود جهت انتخاب اینورترها\\\\\\\
\\\\\\\
3. مدلسازی سلول خورشیدی و اینورتر در DIgSilent و PV Syst و انجام پخش بار و مطالعات اتصال کوتاه\\\\\\\
\\\\\\\
4. نحوه حفاظت و انتخاب کلید/رله/فیوز در دو سمت DC و AC و انجام تنظیمات حفاظتی و هماهنگی بین انها\\\\\\\
\\\\\\\
5. نحوه محاسبات حالت گذرا و پایداری در نرم افزار DIgSilent و PV Syst \\\\\\\
\\\\\\\
6انجام محاسبات هارمونیک و کیفیت توان\\\\\\\
\\\\\\\
7. توضیح انواع گروه بندیهای متصور برای ترانس نیروگاه خورشیدی و انتخاب بهینه آن و مطالعات سیستم زمین \\\\\\\
\\\\\\\
8. انجام مطالعات مانیتورینگ \\\\\\\
\\\\\\\
9. توضیحاتی پیرامون نحوه مدلسازی DSL بلوکهای نیروگاه خورشیدی در DIgSilent و PV Syst 10. معرفی کامل نرم افزار PVsyst و نصب و کرک آن\\\\\\\
\\\\\\\
11. معرفی و آموزش ابزارهای موجود در نرم افزار\\\\\\\
\\\\\\\
12. معرفی تمامی منوهای نرم افزار و تمامی زیرمنوها و تب ها\\\\\\\
\\\\\\\
13. نحوه واردکردن شهرهای مختلف در نرم افزار PVsyst و تعریف زاویه بهینه نصب پنل های خورشیدی\\\\\\\
\\\\\\\
14. معرفی بخش های مختلف دیتابیس نرم افزار\\\\\\\
\\\\\\\
15. آموزش استفاده از ابزارهای کاربردی در طراحی پروژه ها و گزارش گیری\\\\\\\
\\\\\\\
16. آموزش کامل نحوه کار و وارد کردن پارامترهای فنی اجزای سیستم های خورشیدی نظیر پنل های خورشیدی، باتری ، اینورتر، کنترلر و….\\\\\\\
\\\\\\\
17. آموزش پیاده سازی موقعیت نصب نیروگاه به صورت سه بعدی با امکان ایجاد تمامی المان های شهری و … نظیر درخت، ساختمان، دیوار، کابل، سطوح مختلف، توربین های بادی، کابل و… 18. آموزش انجام سایه گذاری سه بعدی و مشاهده سایه بر روی پنل های خورشیدی در طول روز، ماه و سال به صورت انیمیشین\\\\\\\
\\\\\\\
19. آموزش هشدارها و خطاهای مختلف سیستم و نحوه رفع آن\\\\\\\
\\\\\\\
20. آموزش طراحی پیشرفته نیروگاه خورشیدی و تعیین انواع مصارف مورد نیاز \\\\\\\
\\\\\\\
21. بررسی و تحلیل گزارش خروجی نرم افزار و انواع نمودار و جداولی که توسط نرم افزار از طراحی سیستم های فتوولتائیک ایجاد می شود \\\\\\\
\\\\\\\
22.طراحی سیستم های خورشیدی مستقل از شبکه با استفاده از نرم افزار PVsyst\\\\\\\
\\\\\\\
23.طراحی سیستم های خورشیدی متصل به شبکه در ظرفیت های کیلوواتی و مگاواتی با استفاده از نرم افزار PVsyst\\\\\\\
\\\\\\\
24 آموزش آنالیز حرفه ای سایه برروی نیروگاه با استفاده از نرم افزار PVsys توسط طراح نیروگاه که بیش از 50 طرح اتصال نیروگاه انجام داده است، اجرا خواهد شد. \\\\\\\
\\\\\\\
این طراحی توسط اینجانب ماهان یوسفی دانشجوی دکتری برق انجام میشود که طرح اتصال نیروگاههای خورشیدی زیر را تا به حال انجام داده ام: \\\\\\\
\\\\\\\
1-مطالعات طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه و پروانه احداث ساتبا و تاییدیه اتصال و مجوز محیط زیست و تغییر کاربری زمین نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی مهرتاب قشم بر پست قطرویه(برق فارس)\\\\\\\
\\\\\\\
2-مطالعات طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه و پروانه احداث ساتبا و تاییدیه اتصال و مجوز محیط زیست و تغییر کاربری زمین نیروگاه خورشیدی 25 مگاواتی ونداد سامان پارس (برق فارس) \\\\\\\
\\\\\\\
3-مطالعات طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه و پروانه احداث ساتبا و تاییدیه اتصال و مجوز محیط زیست و تغییر کاربری زمین نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی پایاگوهر سبز کویر پست سرجهان (برق فارس) \\\\\\\
\\\\\\\
4-مطالعات طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه و پروانه احداث ساتبا و تاییدیه اتصال و مجوز محیط زیست و تغییر کاربری زمین نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی هلیا نور پارسیان پست بختگان (برق فارس) \\\\\\\
\\\\\\\
5-مطالعات طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه و پروانه احداث ساتبا و تاییدیه اتصال و مجوز محیط زیست و تغییر کاربری زمین نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی پتروپشتیبان شرق پست نایین (برق اضفهان)\\\\\\\
\\\\\\\
6-مطالعات طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه و پروانه احداث ساتباو تاییدیه اتصال و مجوز محیط زیست و تغییر کاربری زمین نیروگاه خورشیدی 1 مگاواتی روستاخوانی شهرری (برق نواحی تهران) \\\\\\\
\\\\\\\
7-مطالعات طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه و پروانه احداث ساتبا و تاییدیه اتصال و مجوز محیط زیست و تغییر کاربری زمین نیروگاه خورشیدی 20 مگاواتی رییسی پست سراوان (برق سیستان)\\\\\\\
\\\\\\\
8-مطالعات طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه و پروانه احداث ساتبا و تاییدیه اتصال و مجوز محیط زیست و تغییر کاربری زمین نیروگاه خورشیدی 25 مگاواتی ونداد سامان پست تل سیاه (برق سیستان)\\\\\\\
\\\\\\\
9-مطالعات طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه و پروانه احداث ساتبا و تاییدیه اتصال و مجوز محیط زیست و تغییر کاربری زمین نیروگاه خورشیدی 3 مگاواتی نیروی سبز گام (برق اراک)\\\\\\\
\\\\\\\
10-مطالعات طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه و پروانه احداث ساتبا و تاییدیه اتصال و مجوز محیط زیست و تغییر کاربری زمین نیروگاه خورشیدی 25 مگاواتی ونداد سامان پست تل سیاه (برق سیستان) \\\\\\\
\\\\\\\
11-مطالعات طرح اتصال به شبکه برق و مجوز اتصال به شبکه و پروانه احداث ساتبا و تاییدیه اتصال و مجوز محیط زیست و تغییر کاربری زمین نیروگاه خورشیدی 3مگاواتی مهرتاب قشم پست مروست (برق یزد)

شرح خدمات طراحی نیروگاه خورشیدی:
شامل بررسی و ارائه گزارش در خصوص موارد ذیل:
♦ استانداردها و دستورالعملهای سانا و توانیر
♦ قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه انرژی فتوولتائیک
♦ آیین نامه های اجرایی فروش برق
♦ نکات کلیدی در خصوص اولویت بندی (بر اساس مصوبات قانونی) در زمینه ی انتخاب محل اجرای پروژه شامل:
• مناطق ویژه، آزاد، گردشگری، محروم و ...
• حمایت های دولتی
• ظرفیت بهینه نیروگاه از منظر اقتصاد مهندسی

2- بررسی موقعیت محیطی و جغرافیایی محل احداث احتمالی نیروگاه (از روی داده های موجود)
♦ بررسی میزان تابش سالیانه و وضعیت سایهاندازی
♦ بررسی شرایط آب و هوایی از قبیل حداکثر و حداقل دما و ...
♦ میزان آلایندگی هوا
♦ سرعت و جهت وزش باد
♦ بررسی توپوگرافی منطقه
♦ بررسی تاثیرگذاری بر حساسیتهای زیستمحیطی و دیگر کابران احتمالی زمین مورد نظر
♦ تعیین مسیر سیلاب
♦ بررسی محاسبه مساحت مورد نیاز برای ماژولها و سازههای نصب با فناوری های مختلف
♦ دسترسی به جاده مناسب
♦ دسترسی به منبع آب کافی برای شستشوی پنلها
♦ امنیت منطقه مورد نظر
♦ هزینه دسترسی به شبکه برق با توجه به فاصله و ظرفیت مورد نیاز
♦ توجه به امکان طرح توسعه احتمالی در آینده

3- بررسی شبکه برق به لحاظ قابلیت اتصال نیروگاه و ارائه راهکارهای لازم
♦ بررسی اطلاعات برآورد بار مورد نیاز شبکه در دسترس با توجه به زمان به مدار آمدن نیروگاه فتوولتائیک
♦ تشکیل فایل اتصال نیروگاه به شبکه سراسری در نقطه اتصال
♦ مطالعات سیستم شامل مطالعات:
• پخش بار
• مطالعات شبکه
• محاسبات اتصال کوتاه


4- نظارت بر طراحی مفهومی صورت گرفته توسط مجری طرح
♦ بررسی و نظارت بر طرح پلان کلی احداث نیروگاه و جانمایی بلوکی اجزا
♦ بررسی تجهیزات پیشنهاد شده توسط مجری
• بررسی و رتبهبندی تامینکنندگان تجهیزات (ماژول، سازه نصب پنل، اینورتر)
• بررسی و رتبهبندی تامین کنندگان تجهیزات مورد نیاز جهت تزریق به شبکه (ترانسفورماتور، پست و ...)
• شبیه سازی بر اساس دادههای محیطی در نرم افزارهای تخصصی فتوولتائیک
• برآورد تولید سالیانه نیروگاه


5- مشاوره در خصوص طراحی نهایی ارائه شده توسط مجری طرح بر اساس تجهیزات و اقلام نهایی شده
♦ نظارت و مشاوره در مورد نقشه الکتریکی و ساختمانی نیروگاه
♦ نظارت بر ارائه تصویر کاملا واضحی از آرایش اجزا، مسیرهای کابل کشی، محل قرار گیری اینورترها، چگونگی اجرای سیستم مانیتورینگ، ارت و ...
♦ نظارت و مشاوره در خصوص گانت چارت زمانی ارائه شده توسط مجری طرح برای دوران پیشبرد، ساخت وبهره برداری
توجه: در صورت درخواست مشتری این شرکت آمادگی طراحی نیروگاه خورشیدی را نیز دارد.


6- نظارت بر تحلیل اقتصادی و برآورد مالی پروژه ارائه شده توسط شرکتهای ذی صلاح
نظارت بر آیتم های زیر که توسط مجری طرح ادعا شده است:
الف - قیمت دقیق تجهیزات پیشنهادی
ب- تعیین هزینه های ثابت و متغیر پروژه در طول عمر آن
ج- برآورد هزینه های سرمایه گذاری و تعیین نقطه سر به سر طرح
د- بیان روش تأمین مالی پروژه و تعیین سهم وام به آورده نقدی سهام داران
ه- محاسبه شاخص های مالی و اقتصادی پروژه
و- تحلیل حساسیت برای سناریوهای مختلف از جمله سناریوی تغییر نرخ ارز
توجه: به سفارش مشتری انجام کلیه تحلیل های اقتصادی پروژه در سطوح مختلف و بسته به نیاز مشتری امکان پذیر می باشد.


7- همکاری در اخذ مجوزهای لازم
♦ تعیین محل نهایی احداث و ظرفیت اسمی نیروگاه پس از توجیه پذیری فنی– اقتصادی طرح
♦ مشاوره در خصوص اخذ مجوزهای لازم جهت موافقت اولیه با احداث نیروگاه خورشیدی در سایت موردنظر از سوی سانا
♦ انجام مطالعات فنی در خصوص اتصال به شبکه و اخذ تائیدیه از شرکت برق منطقه ای یا شرکت توزیع برق مربوطه


8- همکاری و مشاوره جهت عقد قرارداد فروش برق فیمابین کارفرما و سانا
در آدرس زیر تعدادی تاییدیه و پروانه موجود است:

https://www.instagram.com/solardg_iranian/